Textos
Título Categoria Data Leituras
“Tathita Kûm” Poesias › Tristeza 20/04/10 132
Metamorfose Poesias › Tristeza 17/04/10 137